TC

TRANSFER CERTIFICATE

TC 2018 -19

NAME SCHOLAR No.

1. Mast. Vedant Chaturvedi 311

2. Mast. Hrikishi Bhatnagar 26

3. Mast. Prabuddh Rai 247

4. Mast. Uday Raghuwanshi 313

5. Mast. Sangam Raghuwanshi 315

6. Miss. Sakshi Raghuwanshi 314

7. Mast. Piyush Kirar 312

8. Mast. Ritik Lodhi 316

TC 2019 -20

NAME SCHOLAR No.

 1. Muskan Panchal 157

 2. Vijendra Dabi 384

 3. Anukul Patel 78

 4. Anish Panwar 34

 5. Arham Jain 180

 6. Kalash Bankey 86

 7. Arpit Patel 147

 8. Arpit Patel 292

 9. Ayushi Shrivastava 197

 10. Sreeya Toke Patidar 192

 11. Chetan Singh Parihar 216

 12. Tushar Singh 85

 13. Priyanshu Meena 174

 14. Suraj Shriwas 256

 15. Vishwajeet Rathod 400

 16. Sanskriti Gour 77

 17. Pradeep Jadav 215

 18. Jiya Karode 185

 19. Harsh Tomar 61

 20. Christopher Anthony Lewis 28

TC 2020 -21

NAME SCHOLAR No.

 1. Atharva Sharma